March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Turkmenistan tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Turkmenistan tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Biệt thự H-5, khu King’s Garden, số 18 Xiaoyun Road, Sanyuan Bridge, Chaoyang, Beijing, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 09:00 – 18:00 (giờ nghỉ trưa : 12:30 – 14:30)
  • Điện thoại : +86-10-65326975
  • Fax : +86-10-65326976
  • Website : https://china.tmembassy.gov.tm
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/RkDLASXwVLC4GjSU8