March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Uganda tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Uganda tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 05, Sanlitun Dong Jie, Chaoyang District, Beijing, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 09:00 – 17:00 (giờ nghỉ trưa : 13:00 – 14:00)
  • Điện thoại : +86 10 6532 1708
  • Fax : (08610) 65322242
  • Email: info@ugandaembassybj.org | consular@ugandaembassybj.org
  • Twitter : https://twitter.com/ugandaembassybj
  • Facebook : https://www.facebook.com/ugandaembassy
  • Website : https://www.ugandaembassybj.org | https://beijing.mofa.go.ug
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/42okx1c4cBTTQ45A9