March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : +86 10 85326191
  • Fax : +86 10 85322026
  • E-mail : sloembassy.beijing@gov.si
  • Website : http://www.peking.veleposlanistvo.si
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/GigNhspwPiyQ2V629