The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Da Nang city, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 4301S – Hoang Van Thai – Da Nang city Location : 25 Hoang Van Thai street, Hoa

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Đà Nẵng, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 4301S – Liên Chiểu – Đà Nẵng Địa chỉ : số 25 đường Hoàng Văn Thái , phường

Education and Training Department of Da Nang City Address : 21st floor of Da Nang Administrative Center, 24 Tran Phu Street, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City Phone : (0236) 3821 066 Fax : N/A Email : vanphong.sodanang@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : tầng 21 trung tâm hành chính Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại : (0236) 3821 066 Fax : N/A Email : vanphong.sodanang@moet.

Construction Department of Da Nang City Address : 12th & 13th floor – Da Nang Administrative Center. 24 Tran Phu Street, Hai Chau District, Da Nang City.

Sở Xây Dựng Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 12 & 13 – Trung tâm hành chính Đà Nẵng. Số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Health Department Of Da Nang City Address : Floor 23, Administrative Center of Da Nang City. 24 Tran Phu Street, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City Phone : (0236) 3821 206 Fax : (0236) 3826 276 Email : syt@danang.

Sở Y Tế (SYT) Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại : (0236) 3821 206 Fax : (0236) 3826 276 Email : syt@danang.gov.

Transportation Department of Da Nang City Address : 14th floor, Danang Administrative Center Building, 24 Tran Phu Street, Da Nang City. Phone : (0236) 3822 008 Fax : (0236) 3830 438 Email : sgtvt@danang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : tầng 14 tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại : (0236) 3822 008 Fax : (0236) 3830 438 Email : sgtvt@danang.

1 2 3 4 5 6 7