June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Da Nang City

Construction Department of Da Nang City

  • Address : 12th & 13th floor – Da Nang Administrative Center. 24 Tran Phu Street, Hai Chau District, Da Nang City.
  • Phone : (0236) 3822134 | 3821 318 | 3822 134
  • Fax : (0236) 3828 587
  • Email : sxd@danang.gov.vn | vpsxd@danang.gov.vn
  • Website : https://sxd.danang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/6SV7M6Qxydnzhe7cA
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 12 & 13 – Trung tâm hành chính Đà Nẵng. Số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Health Department Of Da Nang City Address : Floor 23, Administrative Center of Da Nang City. 24 Tran Phu Street, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City Phone : (0236) 3821 206 Fax : (0236) 3826 276 Email : syt@danang.

Sở Y Tế (SYT) Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại : (0236) 3821 206 Fax : (0236) 3826 276 Email : syt@danang.gov.

Transportation Department of Da Nang City Address : 14th floor, Danang Administrative Center Building, 24 Tran Phu Street, Da Nang City. Phone : (0236) 3822 008 Fax : (0236) 3830 438 Email : sgtvt@danang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : tầng 14 tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại : (0236) 3822 008 Fax : (0236) 3830 438 Email : sgtvt@danang.

Da Nang Traffic Lights and Public Transport Management Centre (DATRAMAC) Address : C3 Zone, 493 Tran Cao Van Street, Thanh Khe District, Da Nang City Phone : (0236) 3711 884 | 3711 888 Fax : (0236) 3711 886 Email : datramac123@gmail.com FB : https://www.

Da Nang Motor Vehicle Registration Center 4302S Address : Km 800 + 40 National Highway 1A, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City. Phone : (0236) 3685 988 Fax : (0236) 3685 988 Email : dangkiemdanang@gmail.