May 16, 2021
Blog

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Đà Nẵng

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thành phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : tầng 14 tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.
  • Điện thoại : (0236) 3822 008
  • Fax : (0236) 3830 438
  • Email : sgtvt@danang.gov.vn
  • Website : https://sgtvt.danang.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ygVtA6zmvntuZoNU9

👉 Các Đơn Vị Sự Nghiệp Thuộc Sở GTVT Đà Nẵng.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Da Nang Traffic Lights and Public Transport Management Centre (DATRAMAC) Address : C3 Zone, 493 Tran Cao Van Street, Thanh Khe District, Da Nang City Phone : (0236) 3711 884 | 3711 888 Fax : (0236) 3711 886 Email : datramac123@gmail.com FB : https://www.

Da Nang Motor Vehicle Registration Center 4302S Address : Km 800 + 40 National Highway 1A, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City. Phone : (0236) 3685 988 Fax : (0236) 3685 988 Email : dangkiemdanang@gmail.

Da Nang Motor Vehicle Registration Center 4301S Address : 25 Hoang Van Thai Street, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City. Phone : (0236) 3765 017 Fax : (0236 ) 373 0511 Email : dangkiemdanang@gmail.

👉 Da Nang Motor Vehicle Registration Center 4301S Address : 25 Hoang Van Thai Street, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City. Phone : (0236) 3765 017 Fax : (0236 ) 373 0511 Email : dangkiemdanang@gmail.

Danang Vocational School of Transportation Address : 72 Do Thuc Tinh Street, Cam Le District, Da Nang City Phone : (0236) 3565 251 Fax : (0236) 3625 250 Email : ttcngtcc.tchc@gmail.

Danang Bridge and Road Joint Stock Company Address : 62 Pham Huu Kinh Street, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City. Phone : (0236) 3955 838 Fax : (0236) 3955 838 Email : cauduongdn@gmail.

Non-business units under the Department of Transport of Da Nang City : 1. Danang Bridge and Road Joint Stock Company Address : 62 Pham Huu Kinh Street, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City.