June 11, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Da Nang City

Education and Training Department of Da Nang City

  • Address : 21st floor of Da Nang Administrative Center, 24 Tran Phu Street, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City
  • Phone : (0236) 3821 066
  • Fax : N/A
  • Email : vanphong.sodanang@moet.edu.vn | sgddt@danang.gov.vn
  • Website : http://www.danang.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/mCpa4zhTVG9er8k68
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : tầng 21 trung tâm hành chính Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại : (0236) 3821 066 Fax : N/A Email : vanphong.sodanang@moet.

Construction Department of Da Nang City Address : 12th & 13th floor – Da Nang Administrative Center. 24 Tran Phu Street, Hai Chau District, Da Nang City.

Sở Xây Dựng Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 12 & 13 – Trung tâm hành chính Đà Nẵng. Số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Health Department Of Da Nang City Address : Floor 23, Administrative Center of Da Nang City. 24 Tran Phu Street, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City Phone : (0236) 3821 206 Fax : (0236) 3826 276 Email : syt@danang.

Sở Y Tế (SYT) Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Điện thoại : (0236) 3821 206 Fax : (0236) 3826 276 Email : syt@danang.gov.

Transportation Department of Da Nang City Address : 14th floor, Danang Administrative Center Building, 24 Tran Phu Street, Da Nang City. Phone : (0236) 3822 008 Fax : (0236) 3830 438 Email : sgtvt@danang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : tầng 14 tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại : (0236) 3822 008 Fax : (0236) 3830 438 Email : sgtvt@danang.