May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Trung Quốc (China) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, còn có thông tin về Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thủ đô Hà Nội. và Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS China
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

We would like to inform there is NO Embassy of China in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate General of China in Da Nang City instead ? Also, here is the Embassy of China in Hanoi and Consulate of China in Ho Chi Minh City (HCMC) in case you are interested in.

Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : Lô 4-8 đường Trần Trọng Khiêm, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Điện thoại : (0236) 3987 556 Fax : (0236) 3987 552 Email : chinaconsul_danang@mfa.gov.

Consulate General of China in Da Nang City Address : Lot 4-8 Tran Trong Khiem Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City, Vietnam Phone : (0236) 3987 556 Fax : (0236) 3987 552 Email : chinaconsul_danang@mfa.gov.

Consulate General of China in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 175 Hai Ba Trung street, district 3, Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam Working hours : Monday to Friday 08:30 – 11:30 | 14:30 – 17:30 Phone : (028) 3829 2457 Fax : (028) 3829 5009 Email: chinaconsul_hcm_vn@mfa.gov.