May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Trung Quốc (China) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, còn có thông tin về Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thủ đô Hà Nội. và Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A