Đại Sứ Quán Yemen tại Kuala Lumpur, Malaysia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 07 Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 16:00 Điện thoại : +60-3-4251 1793 | 4252 2461 | 42603145 Fax : +60-3-4251 1794

Embassy of Yemen in Kuala Lumpur, Malaysia Chancery of the Embassy : No. 7, Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia Working hours : Mon.

Đại Sứ Quán Somalia tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 02 San Li Tun Lu, Chaoyang District, Beijing, China Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 hrs – 16:30 hrs Điện thoại : +86-10-65321651 | 65320717 | 65325867 Fax : +86-10-65321752 Email

Embassy of Somalia in Beijing
March 10, 2021 · TAGS China

Embassy of Somalia in Beijing, China Chancery of the Embassy : 02 San Li Tun Lu, Chaoyang District, Beijing, China Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Slovenia in Beijing
March 10, 2021 · TAGS China

Embassy of Slovenia in Beijing, China Chancery of the Embassy : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Đại Sứ Quán Serbia tại Jakarta, Indonesia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : JL.H.

Embassy of Serbia in Jakarta
March 10, 2021 · TAGS Indonesia

Embassy of Serbia in Jakarta, Indonesia Chancery of the Embassy : JL.H.

Đại Sứ Quán Seychelles tại Colombo, Sri Lanka Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Lee Hedges Tower, No 349 9/1, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 16:00 Điện thoại : +94112544222 Email : info@seyhighcomsl.lk | sez.

Embassy of Seychelles in Colombo, Sri Lanka Chancery of the Embassy : Lee Hedges Tower, No 349 9/1, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka Working hours : Monday to Friday | 09:00 – 16:00 Phone : +94112544222 Email : info@seyhighcomsl.lk | sez.

1 2 3 4 5 6 7 ...