Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Indonesia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Indonesia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Indonesia tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Indonesia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Indonesia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Indonesia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Indonesia tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Indonesia tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại

Đại Sứ Quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Indonesia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hồ Chí

Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Indonesia tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Serbia tại Jakarta, Indonesia

Đại Sứ Quán Uzbekistan tại Jakarta, Indonesia

Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại Jakarta, Indonesia

Đại Sứ Quán Indonesia Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Phái Đoàn Thường Trực ASEAN Việt Nam tại Indonesia 🇮🇩 Địa chỉ Số 9 Jl. Pekalongan, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia 🇮🇩 Điện thoại +62.

1 2