April 26, 2020
FAQ

PĐ ASEAN VN tại Indonesia 🇮🇩

Phái Đoàn Thường Trực ASEAN Việt Nam tại Indonesia 🇮🇩

Địa chỉ Số 9 Jl. Pekalongan, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia 🇮🇩

Điện thoại +62.21 31907255; 31907845

Fax +62.21 31906642

Điện thoại ngoài giờ hành chính: +62.81299218383

Email : pdvn.asean@mofa.gov.vn; pdvn.asean@gmail.com

Website : https://vnmission-asean.mofa.gov.vn

Code nước +62

Code thành phố 21

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 0 giờ

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phái Đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (UN) – New York 🇺🇸 Địa chỉ: 866 U.N Plaza, Suite 428, New York, NY 10017 🇺🇸 Điện thoại: 1-212-644-0594; 1-212-644-0831; 1-212-644-2535; 1-212-441-564 Fax: 1-212-644-5732 Email: info@vietnam-un.

Phái Đoàn Việt Nam tại Geneva – Thuỵ Sỹ 🇨🇭 Địa chỉ: Số 30 Chemin des Corbillettes, 1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Switzerland 🇨🇭 Điện thoại: 0041(0)227991400, 0041(0)227982485 Fax: 0041(0)227980724 Email: geneva@mofa.gov.

Phái Đoàn Việt Nam tại UNESCO (Paris) 🇫🇷 Địa chỉ: 61 rue de Miromesnil, 75008 Paris 🇫🇷 Điện thoại: (+33) 144146400 Fax: (+33) 144146438 Email: unescovn@yahoo.com Website : https://vnmission-unesco.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vladivostok – Nga 🇷🇺 Địa chỉ: Russia 690001, Vladivostok, Pushkinskaya Str., 107/1 🇷🇺 Điện thoại: +7 (423) 222-69-48 Fax: +7 (423) 26-14-96 Email: tls_vla@yahoo.

ĐSQVN tại Nga 🇷🇺
April 26, 2020

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nga🇷🇺 Địa chỉ: 13, Bolshaya Pirogovskaya, Mat-xco-va, LB Nga, 119021🇷🇺 Điện thoại: +7 (499) 245 0925 Fax: +7 (499) 246 3121 Email: vnemb.ru@gmail.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Perth – ÚC 🇦🇺 Địa chỉ: Level 8, 16 St. Goerges Terrace, Perth WA 6000 PO Box 3122, East Perth, WA 6892 🇦🇺 Điện thoại tổng đài: +61 8 92211158 Fax: +61 8 9225 6881 Email: vnconsulate.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Srilanka 🇱🇰 Địa chỉ: 30/5, Ward Place, Colombo 7, Xri Lanca 🇱🇰 Điện thoại: 0094-11-2696050 Fax: 0094-11-269.2040 Email: vnemb-srilanka@mofa.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Thượng Hải –  Trung Quốc 🇨🇳 Địa chỉ: 3F, Huachen Financial Mansion, No. 900 Pudong Avenue, Shanghai 200135 🇨🇳 Điện thoại: 68555871; 68555872; 68555608 Fax: 68555873 Email: vnconsul.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Sydney – Úc 🇦🇺 Địa chỉ: Suite 205 Level 2, Edecliff Centre 203-233 New South Head Road, New South Wales 2027 🇦🇺 Điện thoại: 0293271912/ 0293272539 Fax: 0293281653 Email: vnconsul@iinet.net.