April 26, 2020
FAQ

PĐVN tại New York 🇺🇸

Phái Đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (UN) – New York 🇺🇸

Địa chỉ: 866 U.N Plaza, Suite 428, New York, NY 10017 🇺🇸

Điện thoại: 1-212-644-0594; 1-212-644-0831; 1-212-644-2535; 1-212-441-564

Fax: 1-212-644-5732

Email: info@vietnam-un.org

Website: https://vnmission-newyork.mofa.gov.vn

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Houston (Mỹ) 🇺🇸 Địa chỉ:5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056 🇺🇸 Điện thoại: 713 850 1233 máy lẻ từ 100 đến 108; Đường dây nóng: 713 840 0096 Fax: 713 871 0312 Email: tlsqhouston@mofa.gov.

Tổng Lãnh  Sự  Quán Việt Nam tại San Fransico 🇺🇸 Địa chỉ: 1700 Califonia Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109 🇺🇸 Điện thoại: (415) 922 1707 (+Ext); (415) 922 1577 (+Ext) Fax: (415) 922 1848; (415) 922 1757 Email: info@vietnamconsulate-sf.org Website: https://vnconsulate-sanfrancisco.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hoa Kỳ 🇺🇸 Địa chỉ: 1233 20th Street NW, Suite 400, Washington D.C, 20036 🇺🇸 Điện thoại: +1 (202) 861 0737 (Ext:116) Fax: +1 (202) 861 0917; +1 (202) 8611297 Email: vanphong@vietnamembassy.

Phái Đoàn Việt Nam tại Geneva – Thuỵ Sỹ 🇨🇭 Địa chỉ: Số 30 Chemin des Corbillettes, 1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Switzerland 🇨🇭 Điện thoại: 0041(0)227991400, 0041(0)227982485 Fax: 0041(0)227980724 Email: geneva@mofa.gov.

Phái Đoàn Việt Nam tại UNESCO (Paris) 🇫🇷 Địa chỉ: 61 rue de Miromesnil, 75008 Paris 🇫🇷 Điện thoại: (+33) 144146400 Fax: (+33) 144146438 Email: unescovn@yahoo.com Website : https://vnmission-unesco.

Phái Đoàn Thường Trực ASEAN Việt Nam tại Indonesia 🇮🇩 Địa chỉ Số 9 Jl. Pekalongan, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia 🇮🇩 Điện thoại +62.