April 26, 2020
FAQ

TLSQVN tại San Fransico 🇺🇸

Tổng Lãnh  Sự  Quán Việt Nam tại San Fransico 🇺🇸

Địa chỉ: 1700 Califonia Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109 🇺🇸

Điện thoại: (415) 922 1707 (+Ext); (415) 922 1577 (+Ext)

Fax: (415) 922 1848; (415) 922 1757

Email: info@vietnamconsulate-sf.org

Website: https://vnconsulate-sanfrancisco.mofa.gov.vn

Điện thọai ngoài giờ hành chính: (415) 425 0228

Code nước: +1

Code thành phố (San Francisco): 415

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -14 giờ (giờ mùa hè); -15 giờ (giờ mùa đông)

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Permanent Mission of the Socialist Republic of Vietnam in New York – United States (USA) 🇺🇸 Address: 866 U.N.

Consulate General Of Vietnam In Houston – Texas, the United States (USA) 🇺🇸 Address: 5251 Westheimer Rd #1100, Houston, TX 77056, the United States (USA) 🇺🇸 Phone: +1 713-850-1233 Fax: (1) 713-871-0312 Email: Tlsqhouston@mofa.gov.

Consulate General of Vietnam in San Francisco, USA 🇺🇸 Address: 1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109, the United States (USA) 🇺🇸 Phone: (+415) 9221707 or (+415) 9221577 Fax: (+415) 9221848 or (+415) 9221757 Email: info@vietnamconsulate-sf.org Website: https://vnconsulate-sanfrancisco.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Washington DC, the United States of America (USA) 🇺🇸 Address: 1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036, the United States (USA) 🇺🇸 Phone: (202) 861-0737 – Fax: (202) 861-0917 For consular emergency: (202) 739 1666; (202) 716-8666 Email: info@vietnamembassy.us  (for general information) Consular: vnconsular@vietnamembassy.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vancouver – Canada 🇨🇦 Địa chỉ: : #800-605 Robson street, Vancouver, B.C.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Houston (Mỹ) 🇺🇸 Địa chỉ:5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056 🇺🇸 Điện thoại: 713 850 1233 máy lẻ từ 100 đến 108; Đường dây nóng: 713 840 0096 Fax: 713 871 0312 Email: tlsqhouston@mofa.gov.

Phái Đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (UN) – New York 🇺🇸 Địa chỉ: 866 U.N Plaza, Suite 428, New York, NY 10017 🇺🇸 Điện thoại: 1-212-644-0594; 1-212-644-0831; 1-212-644-2535; 1-212-441-564 Fax: 1-212-644-5732 Email: info@vietnam-un.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hoa Kỳ 🇺🇸 Địa chỉ: 1233 20th Street NW, Suite 400, Washington D.C, 20036 🇺🇸 Điện thoại: +1 (202) 861 0737 (Ext:116) Fax: +1 (202) 861 0917; +1 (202) 8611297 Email: vanphong@vietnamembassy.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Ekaterinburg (LB Nga) 🇷🇺 Địa chỉ: 620075, Ekaterinburg, N.22, Karla Libknhesta str.