April 26, 2020
FAQ

TLSQ VN tại Perth – ÚC 🇦🇺

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Perth – ÚC 🇦🇺

Địa chỉ: Level 8, 16 St. Goerges Terrace, Perth WA 6000 PO Box 3122, East Perth, WA 6892 🇦🇺

Điện thoại tổng đài: +61 8 92211158

Fax: +61 8 9225 6881

Email: vnconsulate.perth@gmail.com

Website: https://vnconsulate-perth.mofa.gov.vn

Code nước: 61

Code thành phố: 08

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 1 giờ

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Sydney, Australia 🇦🇺 Address : Suite 205, level 2, Edgecliff Centre, 203 – 233 New South Head Road, Edgecliff, NSW 2027, Australia 🇦🇺 Tel: 02 93271912 / 02 93272539 Fax: 02 93281653 Email: vnconsul@iinet.net.

Consulate General of S.R.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Canberra, Australia 🇦🇺 Address : 6 Timbarra Crescent, O’Malley, ACT, 2606, Canberra, Australia 🇦🇺 General line: 02 6286 6059 (extension 101/102) Direct line: (02) 6286 5660 or (02) 6286 8465 Fax: (02) 6286 4534 Email: vnemb.au@mofa.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vancouver – Canada 🇨🇦 Địa chỉ: : #800-605 Robson street, Vancouver, B.C.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Houston (Mỹ) 🇺🇸 Địa chỉ:5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056 🇺🇸 Điện thoại: 713 850 1233 máy lẻ từ 100 đến 108; Đường dây nóng: 713 840 0096 Fax: 713 871 0312 Email: tlsqhouston@mofa.gov.

Tổng Lãnh  Sự  Quán Việt Nam tại San Fransico 🇺🇸 Địa chỉ: 1700 Califonia Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109 🇺🇸 Điện thoại: (415) 922 1707 (+Ext); (415) 922 1577 (+Ext) Fax: (415) 922 1848; (415) 922 1757 Email: info@vietnamconsulate-sf.org Website: https://vnconsulate-sanfrancisco.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Ekaterinburg (LB Nga) 🇷🇺 Địa chỉ: 620075, Ekaterinburg, N.22, Karla Libknhesta str.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Franfurt (Đức) 🇩🇪 Địa chỉ: Kennedyallee 49, 60596 Frankfurt am Main, Deutschland 🇩🇪 Điện thoại: 004969 795336 50 Fax: 0049 69 795336 511 Email: gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vladivostok – Nga 🇷🇺 Địa chỉ: Russia 690001, Vladivostok, Pushkinskaya Str., 107/1 🇷🇺 Điện thoại: +7 (423) 222-69-48 Fax: +7 (423) 26-14-96 Email: tls_vla@yahoo.