April 26, 2020
FAQ

TLSQVN tại Ekaterinburg (Nga) 🇷🇺

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Ekaterinburg (LB Nga) 🇷🇺

Địa chỉ: 620075, Ekaterinburg, N.22, Karla Libknhesta str., Office: 411 🇷🇺

Điện thoại: +7 (343) 253 0283

Fax: +7 (343) 253 0282

Email:consul.ekaterinburg@mofa.gov.vn; vietnamconsul.eka2015@yahoo.com

Website : https://vnconsulate-ekaterinburg.mofa.gov.vn

Code nước: 7

Code thành phố : 343

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -2 giờ

TAGS Russia TLSQVN
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of the Socialist Republic of Vietnam in Vladivostok – Russia 🇷🇺 Address: 107/1, Pushkinskaya Street,Vladivostok – Russia 🇷🇺 General line: (00-7-4232) 226948; Fax: (00-7-4232) 261496 Email: tls_vla@yahoo.com Website : https://vnconsulate-vladivostok.

The Consulate General of Vietnam in Yekaterinburg – Russia 🇷🇺 Address: 22 Karla Libknesta Street Yekaterinburg, 620075 – RUSSIA 🇷🇺 Tel : (00-7-343) 2530280 (81,83,84) Fax: (00-7-343) 2530282 Email: vnconsul_eka@yahoo.com Website : https://vnconsulate-ekaterinburg.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Matxcova (Moscow), Russia 🇷🇺 Address: Russia, Matxcova (Moscow); Bolshaya Pirogovskaya, 13 🇷🇺 General line: (+7-499)-2451092/ 2450925 Fax: +7-499-2463121 Consular Section: Tel: +7-499-246-1383/+7 903 682 1617 Fax: +7 499 – 246-0687 Email: vnemb.ru@mofa.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vancouver – Canada 🇨🇦 Địa chỉ: : #800-605 Robson street, Vancouver, B.C.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Houston (Mỹ) 🇺🇸 Địa chỉ:5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056 🇺🇸 Điện thoại: 713 850 1233 máy lẻ từ 100 đến 108; Đường dây nóng: 713 840 0096 Fax: 713 871 0312 Email: tlsqhouston@mofa.gov.

Tổng Lãnh  Sự  Quán Việt Nam tại San Fransico 🇺🇸 Địa chỉ: 1700 Califonia Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109 🇺🇸 Điện thoại: (415) 922 1707 (+Ext); (415) 922 1577 (+Ext) Fax: (415) 922 1848; (415) 922 1757 Email: info@vietnamconsulate-sf.org Website: https://vnconsulate-sanfrancisco.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Franfurt (Đức) 🇩🇪 Địa chỉ: Kennedyallee 49, 60596 Frankfurt am Main, Deutschland 🇩🇪 Điện thoại: 004969 795336 50 Fax: 0049 69 795336 511 Email: gkvietnam_frankfurt@mofa.gov.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Vladivostok – Nga 🇷🇺 Địa chỉ: Russia 690001, Vladivostok, Pushkinskaya Str., 107/1 🇷🇺 Điện thoại: +7 (423) 222-69-48 Fax: +7 (423) 26-14-96 Email: tls_vla@yahoo.

ĐSQVN tại Nga 🇷🇺
April 26, 2020

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nga🇷🇺 Địa chỉ: 13, Bolshaya Pirogovskaya, Mat-xco-va, LB Nga, 119021🇷🇺 Điện thoại: +7 (499) 245 0925 Fax: +7 (499) 246 3121 Email: vnemb.ru@gmail.