April 26, 2020
FAQ

PĐVN tại UNESCO (Paris) 🇫🇷

Phái Đoàn Việt Nam tại UNESCO (Paris) 🇫🇷

Địa chỉ: 61 rue de Miromesnil, 75008 Paris 🇫🇷

Điện thoại: (+33) 144146400

Fax: (+33) 144146438

Email: unescovn@yahoo.com

Website : https://vnmission-unesco.mofa.gov.vn

Code nước: 33

Code thành phố : 1

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: – 5 giờ (mùa hè) – 6 giờ (mùa đông)

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phái Đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (UN) – New York 🇺🇸 Địa chỉ: 866 U.N Plaza, Suite 428, New York, NY 10017 🇺🇸 Điện thoại: 1-212-644-0594; 1-212-644-0831; 1-212-644-2535; 1-212-441-564 Fax: 1-212-644-5732 Email: info@vietnam-un.

Phái Đoàn Việt Nam tại Geneva – Thuỵ Sỹ 🇨🇭 Địa chỉ: Số 30 Chemin des Corbillettes, 1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Switzerland 🇨🇭 Điện thoại: 0041(0)227991400, 0041(0)227982485 Fax: 0041(0)227980724 Email: geneva@mofa.gov.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp 🇫🇷 Địa chỉ: 61rue Miromesnil 75008 Paris – France. 🇫🇷 Điện thoại tổng đài: +33 01.

Phái Đoàn Thường Trực ASEAN Việt Nam tại Indonesia 🇮🇩 Địa chỉ Số 9 Jl. Pekalongan, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia 🇮🇩 Điện thoại +62.