Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pháp (France) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Pháp (France) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Pháp tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pháp (France) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP

Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Pháp (France) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Pháp tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự

Đại Sứ Quán Pháp (France) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pháp (France) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Pháp (France) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại

Tổng Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Pháp tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi (Central African Republic) tại Paris, Pháp

Đại Sứ Quán Pháp (France) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Phái Đoàn Việt Nam tại UNESCO (Paris) 🇫🇷 Địa chỉ: 61 rue de Miromesnil, 75008 Paris 🇫🇷 Điện thoại: (+33) 144146400 Fax: (+33) 144146438 Email: unescovn@yahoo.com Website : https://vnmission-unesco.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp 🇫🇷 Địa chỉ: 61rue Miromesnil 75008 Paris – France. 🇫🇷 Điện thoại tổng đài: +33 01.

1