April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Pháp (France) tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Pháp (France) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pháp (France) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Pháp (France) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Pháp tại thủ đô Hà Nội.

TAGS France
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of France in Hanoi Address : 57 Tran Hung Dao Street, Hang Bai Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam. Working days and hours : Monday to Friday | hours : 8h30 – 12:00 and 13h30 – 17h30.

The application procedure for French citizens who are applying for Vietnam e-visa is quick and easy. The application’s status can easily be investigated online and does not take a lot of time to complete once you have all the documents in hand.