April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Pháp (France) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Pháp tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Pháp (France) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phái Đoàn Việt Nam tại UNESCO (Paris) 🇫🇷 Địa chỉ: 61 rue de Miromesnil, 75008 Paris 🇫🇷 Điện thoại: (+33) 144146400 Fax: (+33) 144146438 Email: unescovn@yahoo.com Website : https://vnmission-unesco.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp 🇫🇷 Địa chỉ: 61rue Miromesnil 75008 Paris – France. 🇫🇷 Điện thoại tổng đài: +33 01.