April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Indonesia tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Indonesia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Indonesia tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Indonesia tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phái Đoàn Thường Trực ASEAN Việt Nam tại Indonesia 🇮🇩 Địa chỉ Số 9 Jl. Pekalongan, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia 🇮🇩 Điện thoại +62.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Indonesia 🇮🇩 Địa chỉ : Jl. Teuku Umar No.