April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Indonesia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Indonesia tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Indonesia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Serbia tại Jakarta, Indonesia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : JL.H.

Embassy of Serbia in Jakarta, Indonesia Chancery of the Embassy : JL.H.

Đại Sứ Quán Uzbekistan tại Jakarta, Indonesia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Jl. Aditiyawarman No 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia.

Embassy of Uzbekistan in Jakarta, Indonesia Chancery of the Embassy : Jl. Aditiyawarman No 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia.

Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại Jakarta, Indonesia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Panin Bank Center, 6th Floor, Jalan Jenderal Sudirman No.1, Jakarta, Indonesia.

Embassy of Papua New Guinea in Jakarta, Indonesia Chancery of the Embassy : Panin Bank Center, 6th Floor, Jalan Jenderal Sudirman No.1, Jakarta, Indonesia.