Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Indonesia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Indonesia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Indonesia tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Indonesia in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Indonesia in Hanoi or Consulate of Indonesia in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Indonesia in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Indonesia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Indonesia tại thành phố Đà

Consulate of Indonesia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Indonesia in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Indonesia in Hanoi or Consulate of Indonesia in Ho

Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Indonesia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Indonesia tại

Consulate of Indonesia in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Indonesia in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Indonesia in

Đại Sứ Quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Indonesia hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Indonesia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Indonesia in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 18 đường Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Năm, sáng 09:00 – 12:00 & chiều 13:00 – 13:30 | riêng Thứ Sáu, sáng 09:00

Consulate General of Indonesia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 18 Phung Khac Khoan street, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC) Working hours : Monday to Thursday 09:00 – 12:00 | 13:00 – 13:30 ; Friday 09:00 – 12:00 | 14:00 – 16:00 Phone : (028) 3825 1888 | 3825 1889 Fax

1 2 3