April 21, 2021
Blog

Embassy of Indonesia in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Indonesia in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Working hours : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is NO Embassy of Indonesia in Ho Chi Minh city (HCMC).

👉 Do you want to find the Embassy of Indonesia in Hanoi or Consulate of Indonesia in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

TAGS Indonesia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Serbia tại Jakarta, Indonesia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : JL.H.

Embassy of Serbia in Jakarta, Indonesia Chancery of the Embassy : JL.H.

Đại Sứ Quán Uzbekistan tại Jakarta, Indonesia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Jl. Aditiyawarman No 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia.

Embassy of Uzbekistan in Jakarta, Indonesia Chancery of the Embassy : Jl. Aditiyawarman No 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia.

Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại Jakarta, Indonesia Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Panin Bank Center, 6th Floor, Jalan Jenderal Sudirman No.1, Jakarta, Indonesia.

Embassy of Papua New Guinea in Jakarta, Indonesia Chancery of the Embassy : Panin Bank Center, 6th Floor, Jalan Jenderal Sudirman No.1, Jakarta, Indonesia.