Introducing the Vietnam Embassy in Kuala Lumpur

Are you looking for services from Vietnam Embassy in Kuala Lumpur? The embassy is located at No.4, Persiaran Stonor 50450, Kuala Lumpur, and is open from 9.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Malaysia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Malaysia tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Malaysia in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Malaysia in Hanoi or Consulate of Malaysia in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Malaysia in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malaysia tại thành phố Đà

Consulate of Malaysia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Malaysia in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Malaysia in Hanoi or Consulate of Malaysia in Ho

Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malaysia tại

Consulate of Malaysia in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Malaysia in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Malaysia in

Đại Sứ Quán Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malaysia hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Malaysia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Malaysia in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 109 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30 – 16:30 Điện thoại : (028) 3829 9023 Fax : (028)

1 2 3 4