March 10, 2021
tại Sri Lanka

Đại Sứ Quán Seychelles tại Colombo

Đại Sứ Quán Seychelles tại Colombo, Sri Lanka

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Lee Hedges Tower, No 349 9/1, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 16:00
  • Điện thoại : +94112544222
  • Email : info@seyhighcomsl.lk | sez.shc@gmail.com | seychelleshc@yahoo.com
  • Website : https://seyhighcomsl.lk
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/PimnBSytKtSfg7Qp9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN