March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Sri Lanka Tại Hà Nội

Đại Sứ Quán Sri Lanka Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : số 55B phố Trần Phú, phường Điện Bàn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3734 1894 | tại Hà Nội : 3734 1894 | từ tỉnh thành khác : 024 3734 1894 | từ nước ngoài : 0084 24 3734 1894
  • Fax : (024) 3734 1897
  • Email : slemb.hanoi@mfa.gov.lk
  • Facebook : https://www.facebook.com/SriLankainVietnam
  • Website : https://slembassyvn.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/zL6WrUGpLuqbHQ4aA