April 18, 2021
embassy

Consulate of Chad in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Chad in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Consulate of Chad in Ho Chi Minh city (HCMC)

👉 Also, there is no Embassy of Chad in Hanoi capital city of Vietnam.

TAGS Chad
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Chad Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Chad vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Chad are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Chad are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Chad 🇹🇩. Options for citizens of Chad getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.