May 4, 2021
Blog

Consulate of Lithuania in Da Nang City, Vietnam

Consulate of Lithuania in Da Nang City

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

We would like to inform there is NO Consulate of Lithuania in Da Nang City, Vietnam.

Do you want to find Consulate of Lithuania in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

TAGS Lithuania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

[Hanoi city, Vietnam] On January 23, 2019, the government of Vietnam – Lithuania signed a visa exemption agreement for diplomatic passport holders. This Agreement takes effect from November 17, 2019.

Honorary Consulate of Lithuania in Ho Chi Minh City (HCMC) Address :Unit B1507, No# 12 Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3899 0175 Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.gl/maps/x2bLaKMtFbn6no4Z9 Please note : There is NO Embassy of Lithuania in Hanoi.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lithuania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lithuania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.