April 18, 2021
embassy

Consulate of Nepal in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Nepal in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Consulate of Nepal in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam

👉 Also, there is no Embassy of Nepal in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Nepal from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of the Embassy of Nepal from Vietnam : Embassy of Nepal in Bangkok, Thailand.

TAGS Nepal
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Nepal Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Nepal vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Nepal 🇳🇵? Would you please find below for the address, phone, email, website, map & working time of the consulate of Vietnam in Kathmandu – Nepal: Consulate Of Vietnam in Nepal Address: 152 Rani Devi Marg, Lazimpat, Kathmandu – Nepal Phone: +977-1-4002315 Mobile:+9779851245203 E-mail: info@vietnamconsulate.org.

Consulate Of Vietnam in the Federal Democratic Republic of Nepal 🇳🇵 Address: 152 Rani Devi Marg, Lazimpat, Kathmandu, Nepal 🇳🇵 Phone: +977-1-4002315 Mobile:+9779851245203 E-mail: info@vietnamconsulate.org.