April 19, 2021
embassy

Consulate of Uganda in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Uganda in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Consulate of Uganda in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam

👉 Also, there is no Embassy of Uganda in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Uganda from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of the Embassy of Uganda from Vietnam : Embassy of Uganda in Beijing, China.

TAGS Uganda
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Uganda Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Uganda vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Uganda 🇺🇬? Please find below for the address, phone, email, website, map & working time of the consulate of Vietnam in Kampala – Uganda: Vietnamese Consulate in Uganda Address : Plot 9 Portal Avenue, Kampala – Uganda Call: +256706262908/+256711888222 E-mail: info@vietnamconsulate-ug.org Website : http://vietnamconsulate-ug.

Vietnamese Consulate in Republic of Uganda 🇺🇬 Address : Plot 9 Portal Avenue, Kampala – Uganda 🇺🇬 Call: +256706262908/+256711888222 E-mail: info@vietnamconsulate-ug.org Website : http://vietnamconsulate-ug.