June 20, 2020
FAQ

[Covid 19] List of HOTELS in Quang Ninh registered for quarantine

Here is the list of hotels in Quang Ninh Province that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period.

Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season?

1. Hotel Van Long (Khách sạn Vân Long)

2. Đức Thịnh Hotel

3. Khách Sạn Việt Hoàng 24

4. HƯƠNG CẢNG HOTEL

5. Hoa Sơn Hotel

6. Khách Sạn Khe Chàm

7. Nhà nghỉ Hoàng Hiệp

8. Nhà nghỉ Hồng Hạnh

9. Nhà Nghỉ Quốc Phiên

10. FLC Grand Hotel Hạ Long

11. Pearl Hotel Tuan Chau

12. Halong Harbour Hotel

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Here is the list of hotels in Vinh Phuc Province that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.

Here is the list of hotels in Nha Trang city, Khanh Hoa Province that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.

Here is the list of hotels in Phu Quoc Island, Kien Giang Province that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.

Here is the list of hotels in Can Tho city that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.

Here is the list of hotels in Hai Phong city that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.

Here is the list of hotels in Da Nang city that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.

Here is the list of hotels in Hanoi city that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.