March 4, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Afghanistan Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Afghanistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Afghanistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Afghanistan Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Afghanistan Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Afghanistan gần Việt Nam là Văn phòng Đại sứ quán Afghanistan tại Bắc Kinh – Trung Quốc

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Are you looking for location of Vietnam embassy in Afghanistan 🇦🇫? We regret to inform you that there is no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Afghanistan at the present. So, please contact to the Vietnam Embassy/Consulate in any country where you find closest and most convenient for you to obtain your Vietnam visa.