March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Afghanistan tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Afghanistan tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán: # 8 Dong Zhi Men, Wai Da Jie, Beijing, China
  • Điện thoại = : (010) 6532 1582 (tại Trung Quốc) | +86 10 6532 1582 (ngoài Trung Quốc)
  • Fax : (010) 6532 2269 (tại Trung Quốc) | +86 10 6532 2269 (ngoài Trung Quốc)
  • Email : afgemb.beijing@gmail.com | beijing@mfa.gov.af
  • Facebook : https://www.facebook.com/AfghanEmbassyBeijing
  • Website : http://afghanembassybeijing.com/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/8radETEbxUzvFekM6