March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 06 Dong Wujie, San Li Tun, Chaoyang Dist., Beijing, China
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 15:00
  • Điện thoại : +86-10-65323224/65321621
  • Fax : +86-10-65321360
  • E-mail : ambardcbeijing@yahoo.fr
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/DnEZWTb1mQ2GeHv77