March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Bolivia Tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Bolivia Tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 2-3-2 Tayuan Diplomatic Office Building, No.14 Liangmahe South Road, Chaoyang Dist. Beijing 100600, China.
  • Giờ mở  cửa : từ thứ Hai  đến thứ Sáu | sáng từ  08:30 – 12:30 | chiều từ 13:30 – 17:30
  • Điện thoại : +86 010 65323074
  • Fax: +86 010 65324686
  • E-mail: embolchina@aliyun.com | embolchina_consular@hotmail.com (bộ phận Lãnh sự)
  • Facebook : https://www.facebook.com/BolEnChina
  • Website : http://www.embolchina.cn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/m82G3jY2XMQ1aQN87