March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Burundi tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Burundi tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Janguomen Wai, 25 Guang Hua Lu, Beijing, China
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 08:30 – 12:00 | chiều từ 14:00 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65321390
  • Fax : +86-10-65322381
  • Email: ambbubei@yahoo.fr
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/sTK7zHq9p96JqfLS9