March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 9 Bei Xiao Jie San Li Tun 100600 Chaoyang Dist., Beijing, China.
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65321223/65321482
  • Fax : +86-10-65322407
  • Email: ambacinchine@yahoo.fr | gigiabiadjan@yahoo.fr
  • Website : http://www.chine.diplomatie.gouv.ci
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/zJM3haK9LH8G9qbT6
TAGS China
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Eritrea tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán :  Phòng 2-10-1 toà nhà  Ta Yuan Office, No. 14 South Liang Mahe Road, Chaoyang District, Beijing, China.

Embassy of Eritrea in Beijing, China Chancery of the Embassy :  2-10-1 Ta Yuan Office Building, No. 14 South Liang Mahe Road, Chaoyang District, Beijing, China.

Embassy of Ethiopia in Beijing, China Chancery of the Embassy : 12th Floor, Building No.16, Jian Guo Men Wai, Diplomatic Residence Compound, 01 Xiushuinanjie, Jianwai, Chaoyang District, Beijing, China.

Embassy of Côte d’Ivoire in Beijing, China Chancery of the Embassy : No. 9 Bei Xiao Jie San Li Tun 100600 Chaoyang Dist.

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 06 Dong Wujie, San Li Tun, Chaoyang Dist., Beijing, China Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 15:00 Điện thoại : +86-10-65323224/65321621 Fax : +86-10-65321360 E-mail : ambardcbeijing@yahoo.

Embassy of Democratic Republic of Congo in Beijing, China Chancery of the Embassy : 06 Dong Wujie, San Li Tun, Chaoyang Dist., Beijing, China Working hours : Mon.

Embassy of Republic of the Congo in Beijing, China Chancery of the Embassy : No. 7 Dong Si Jie, San Li Tun Chaoyang Dist.

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 07 Dong Si Jie, San Li Tun Chaoyang Dist., Beijing, China Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 10:00 – 17:00 Điện thoại : +86-10-65321658 Fax : +86-10-65322915 E-mail : ambacob_chine@yahoo.