March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 9 Bei Xiao Jie San Li Tun 100600 Chaoyang Dist., Beijing, China.
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65321223/65321482
  • Fax : +86-10-65322407
  • Email: ambacinchine@yahoo.fr | gigiabiadjan@yahoo.fr
  • Website : http://www.chine.diplomatie.gouv.ci
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/zJM3haK9LH8G9qbT6