March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 07 Dong Si Jie, San Li Tun Chaoyang Dist., Beijing, China
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 10:00 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65321658
  • Fax : +86-10-65322915
  • E-mail : ambacob_chine@yahoo.fr
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/rAfsxmV4KD3JPLYx6