March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Eritrea tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Eritrea tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán :  Phòng 2-10-1 toà nhà  Ta Yuan Office, No. 14 South Liang Mahe Road, Chaoyang District, Beijing, China.
  • Điện thoại : +86-10-65326534 | 65326535
  • Fax : +86-10-65326532
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/sShiyLHsEpQaLHtd8