March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Cameroon tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Cameroon tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : No.7, Dong Wu Jie, Sanlitun, Chaoyang District, Beijing, China
  • Điện thoại : (0086-10)-6532 1828 | 6532 2344 | 6532 1263
  • Fax: (0086-10)-65321761
  • Email : info@embacamchina.com
  • Website : https://embacamchina.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/V2kHrAYseda2qByz9