March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Ethiopia tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Ethiopia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Tầng 12 , toà nhà số 16 (Khu Ngoại giao đoàn), Jian Guo Men Wai, 01 Xiushuinanjie, Jianwai, Chaoyang District, Beijing, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 08:30 – 12:00 | chiều từ 13:30 – 17.00
  • Điện thoại : +86-10-65325258 | +86-10-65321972 (Visa)
  • Fax : +86-10-6532 5591| 6532 7914
  • E-mail : ethiochina@yahoo.com | beijing.embassy@mfa.gov.et
  • Facebook : https://www.facebook.com/Ethiopia.Embassy.Beijing
  • Website : http://www.beijing.mfa.gov.et