March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Botswana tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Botswana tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Số 01 Don San Jie, Sanlitun, Chaoyang District, Beijing, China
  • Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | từ 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65326898
  • Fax : +86-10-65326896
  • Email : botchin@gov.bw
  • Facebook : https://www.facebook.com/Embassy-of-the-Republic-of-Botswana-in-China-226939364722295/