March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Benin Tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Benin Tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 38 Guang Hua Lu, Chaoyang, 100600 Beijing
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ  Sáu | sáng từ 09:00 – 13:00 | chiều từ 15:00 – 18:00
  • Điện thoại : +86-10-65322741
  • Fax : +86-10-65325103
  • Email: beninembassy.cn@yahoo.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/zL6rDMAjutsvhJus5