April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Bahamas tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Bahamas tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bahamas hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bahamas tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Bahamas tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Bahamas
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Bahamas Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Bahamas vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of The Bahamas are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of the Bahamas are advised to see below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Bahamas 🇧🇸? Unfortunately, there is currently no Vietnam embassy or Consulate is opened in Bahamas. You are suggested to check your neighbouring countries to find the nearest Vietnam Embassy/Consulate to contact.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in The Bahamas 🇧🇸. Options for citizens of The Bahamas getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.