April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Barbados tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Barbados tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Barbados hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Barbados tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Barbados tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Barbados
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Barbados Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Barbados vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Barbados are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Barbados please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Barbados 🇧🇧? We regret to let you know that there is no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate located in Barbados at the present. Please contact to the Vietnam Embassies/Consulates in another countries where you find closest and most convenient for you to contact.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Barbados 🇧🇧. Options for citizens of Barbados getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.