April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Bhutan tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Bhutan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Bhutan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bhutan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Bhutan tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bhutan gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Bhutan gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Bhutan tại Bangkok – Thái Lan.

TAGS Bhutan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Bhutan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Bhutan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Bhutan are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Bhutan please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Bhutan 🇧🇹. Options for citizens of Bhutan getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.