March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Botswana Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Botswana Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Botswana vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Botswana Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Botswana Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Botswana gần Việt Nam là Văn phòng Đại sứ quán Botswana tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

TAGS Botswana
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Botswana are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Botswana please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Botswana 🇧🇼? Until now, no Vietnam Embassy or Vietnam consulate has been founded in Botswana. We highly suggest you to check your neighboring countries to contact the nearest Vietnam Embassy or Consulate.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Botswana 🇧🇼. Options for citizens of Botswana getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.