March 5, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Burundi Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Burundi Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Burundi vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Burundi Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Burundi Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Burundi gần Việt Nam là Văn phòng Đại sứ quán Burundi tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

TAGS Burundi
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Burundi are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Burundi are advised to find below for options to get a visa for Vietnam  : 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Burundi 🇧🇮. Options for citizens of Burundi getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.