April 7, 2021
embassy

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo Tại Hà Nội

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cộng Hoà Dân Chủ Congo vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin thành lập Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo Tại Hà Nội.

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo Tại Hà Nội

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

👉 Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Congo Democratic Republic are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Congo Democratic Republic are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Congo Dem. Rep.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Democratic Republic of Congo 🇨🇩. Options for citizens of Democratic Republic of Congo getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.