April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Costa Rica tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Costa Rica tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Costa Rica hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Costa Rica tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Costa Rica tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Costa Rica
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Costa Rica Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Costa Rica vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Costa Rica are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Costa Rica are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Vietnam’s Ministry of Foreign Affairs has revealed an agreement between the Costa Rican Republic and the Socialist Republic of Vietnam. This is in terms of visa exemption among official or diplomatic passport holders.